Ytring om tredjemand

Sagsdato: 6. maj 1999
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede, som repræsenterede skadelidte, skrev følgende til klager: "har KRIM - Undskyld klager..... hermed er såvel klager som den skadeliges styrelses manglende seriøsitet fastslået, og på denne baggrund kan man heller ikke forvente, at klager på fornuftig måde er i stand til i brevvekslingen med skattevæsenet at belyse relevante skatteretlige forhold." Indklagede blev grundet disse udtalelser tildelt en irettesættelse. Advokatnævnet gjorde opmærksom på, at det er et domstolsanliggende, hvorvidt advokatens bemærkninger udgør ringagtsytringer eller ærekrænkelser.