Ytringer i et brev til modpartens advokat ej i strid med god advokatskik

Sagsdato: 16. december 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
I et brev til modpartens advokat vedrørende en konkret tvist havde den indklagede advokat blandt andet anført: ”Hvis Deres fremgangsmåde er et forsøg på at imponere Deres omgivelser, må De være blevet slemt skuffet. I hvert fald imponerer De ikke mig – ej heller i denne sag.” Advokatnævnet fandt, at formuleringen i brevet lå inden for grænsen af den faglige kritik, som advokater i forbindelse med en konkret tvist kan tillade sig at udtrykke over for hinanden. Advokatnævnet fandt på den baggrund, at den indklagede advokat ikke havde tilsidesat god advokatskik (dissens fra to medlemmer).