Ytring om at kollega løj for retten

Sagsdato: 14. maj 2008
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede skrev til advokat A: "hermed kopi af brev til retten. Som sagen foreligger oplyst, løj De, da De sagde og skrev, at Arbejdsskadestyrelsen havde rekvireret en erklæring fra speciallægen. Fordi De er advokat, overbeviste Deres løgn retten. Deres løgn udsatte min klient for risiko for retstab." Advokatnævnet udtalte, at udtrykket "løgn" må ligge på grænsen af, hvad en advokat kan titulere en modpart. Indklagede blev frifundet.