"Jeg ser frem til Deres udgydelser"

Sagsdato: 4. marts 2014
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 2/2014 - s. 34-36.

Skrevet af Thomas Lorentzen, juridisk konsulent, Advokatnævnets sekretariat.

Advokaten skal altid agere sagligt, selvom de retoriske bølger går højt. Men hvor går grænsen for advokaters ytringer over for andre advokater eller modparter? Det er et tema i mange klagesager, som behandles i Advokatnævnet. Få et overblik over Advokatnævnets seneste praksis om advokaters ytringer.