Advokats udtalelser om klagers økonomiske forhold

Sagsdato: 3. november 2008
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat B havde i et brev til klager, Voldgiftsnævnet og retten bl.a. anført "...sagsøgtes håndtering af sagen syntes at indikere en stor interesse i at sagen træneres, hvilket kan efterlade sagsøger med en bekymring om, hvorvidt sagsøgte har en interesse heri ud fra et likviditetsspørgsmål..." Advokatnævnet frifandt advokat B for sine udtalelser om klagers mulige økonomiske forhold.