Ytringer om modpartens seksuelle krænkelser af datter

Sagsdato: 12. november 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet frifandt en advokat for under en samværssag at være fremkommet med ytringer om modpartens seksuelle krænkelser af parternes datter, idet nævnet fandt, at ytringerne var en gengivelse af klientens synspunkter, ligesom ytringerne med rimelighed kunne siges at understøtte klientens påstand og anbringender i retssagen.