Ytring om forurettet i straffesag

Sagsdato: 16. november 2009
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede, som var forsvarer i en straffesag, havde til en lokal tv-station efter sagen, hvor tiltalte var blevet idømt fængsel i 2 år og 9 måneder i en voldtægtssag, udtalt: "De tekniske beviser man havde, kunne godt sådan set stamme fra et samleje, altså noget der er sket frivilligt". Denne udtalelse fandt Advokatnævnet krænkede forurettede. Indklagede fik pålagt en bøde på 10.000 kr.