Ytring om kollegas faglige niveau

Sagsdato: 28. maj 1997
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede blev i klagesagen frifundet for at skrive til en kollega: "Advokat A bør derfor frafalde det standpunkt, der helt klart ikke ville kunne passere ved en juridisk embedseksamen."