Forsvarsadvokats ytringer om forurettet i proceduren ikke i strid med god advokatskik

Sagsdato: 29. oktober 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat, som var forsvarer for tiltalte i en straffesag, udtalte sig i sin procedure om forurettedes og dennes families forhold, hvilket efterfølgende blev gengivet i pressen. Advokatnævnet frifandt advokaten under henvisning til, at en advokat under en retssag har vide grænser for at fremkomme med ytringer om advokatens og klientens opfattelse af de retlige og faktiske omstændigheder i sagen, hvis disse ytringer med rimelighed kan siges at understøtte klientens påstande og anbringender i sagen.