Ytring vedrørende kollegas økonomiske forhold

Sagsdato: 2. juli 1998
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede blev pålagt en bøde på 2.500 kr. for under en verserende klagesag ved advokatmyndighederne i et indlæg at have gjort gældende, at kollegaen utvivlsomt havde sammenblandet sit advokatselskabs økonomi med sin egen personlige økonomi. Udtalelsen var udokumenteret