Pligt til at give opdrags- og prisoplysning, selvom klienter er venner og familie

Sagsdato: 28. februar 2019
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at advokaten havde handlet i strid med god advokatskik ved ikke at give behørig opdrags- og prisoplysning, og han blev herfor pålagt en normalbøde. Det kunne ikke føre til en ændret vurdering, at advokatens klienter generelt var familie, venner og bekendte, og at advokatvirksomheden var af beskeden omfang.