Ytring om, at modparten i en retssag var ”den værste løgner”

Sagsdato: 20. juni 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
En advokat havde under en retssag mod en tidligere kollega gentagne gange til trods for retsformandens irettesættelse kaldt kollegaen for: ”en løgner”, ”en gemen løgner”, ”en simpel løgner” og ”den værste løgner”. Advokatnævnet fandt, at et sådant ordvalg var uværdigt for en advokat uagtet den eventuelt ophedede situation. Da ytringerne i øvrigt var fremsat gentagne gange under hovedforhandlingen, fandt Advokatnævnet, at god advokatskik var tilsidesat.

Københavns Byret stadfæstede nævnets kendelse.