Nævnets afgørelser om prisoplysning

Sagsdato: 16. oktober 2007
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 8/2007 - s. 44-45.

Skrevet af sekretariatschef i Advokatnævnet Pia Birkegård.

Advokatnævnet får stadig klager over, at advokater ikke har givet oplysning om forventet salær, og salærklager, hvori det kommer frem, at advokaten ikke har givet prisoplysning.