Sikker opbevaring af akter omfattet af tavshedspligt

Sagsdato: 25. februar 2003
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede skulle efter domsforhandling påbegynde ferie og havde forventet, at hun kunne køre hjem for at parkere sin bil inden afrejse. Sagen trak ud, og indklagede måtte parkere bilen på en rasteplads. Sagsakterne låste indklagede i en taske i bilens bagagerum. Da indklagede 4 dage senere vendte tilbage til bilen, var ruden i bilen knust og tasken med sagsakterne fjernet. Nævnet udtalte, at der må påhvile en advokat en pligt til at sikre, at følsomme oplysninger ikke kommer til omverdenens kundskab, og ved at have ladet dokumenterne ligge i sin aflåste bil, fandt nævnet, at indklagede havde tilsidesat god advokatskik. Advokaten blev tildelt en advarsel.