Emner

Underemner
 • Almindelige principper for advokaters adfærd (94)
  • Advokatfuldmægtiges adfærd (10)
  • Forsikring (3)
  • Garanti og ansvarsforsikring (2)
  • Hvidvask (3)
  • Loyal optræden (5)
  • Markedsføring (3)
  • Opbevaring og arkivering (1)
  • Samarbejde med andre erhvervsgrupper (2)
  • Selskabskonstruktion (2)
  • Smøl og manglende fremme (5)
  • Tavshedspligt (22)
   • Klient (10)   Vis sagsresuméer
    • Advokat havde ikke tilsidesat god advokatskik ved at udlevere sin klients tidligere samlevers adresse til sin klient, selvom den tidligere samlever havde adressebeskyttelse (dom)
    • Anvendelse af viden om klientens økonomi ved inddrivelse af salær (kendelse)
    • Forhåndstilsagn om, at fortrolige oplysninger kunne udleveres (kendelse)
    • Grænserne for god advokatskik (artikel)
    • Henvendelse til tredjemand uden klientens godkendelse (kendelse)
    • Ikke i strid med god advokatskik, at advokat afventede editionskendelse, før han udleverede klientkonto- og bogholderioplysninger til kurator (dom)
    • Sikker opbevaring af akter omfattet af tavshedspligt (kendelse)
    • Videregivelse af fortrolig og væsentlig oplysning til konkurrent (kendelse)
    • Videregivelse af oplysning underlagt adressebeskyttelse (kendelse)
    • Videregivelse af testamente (kendelse)
    • Modpart (1)
    • Tredjemand (8)
   • Uafhængighed (4)
   • Ytringer (15)