Advokat var ikke gået videre end berettiget ved at dele et Facebook-opslag om en formandsbeslutning i en anbringelsessag

Sagsdato: 18. november 2021
Sagstype: kendelse

Resumé:
En kommune havde klaget over en advokat, som på sin egen Facebook-profil havde delt et opslag, hvori han omtalte en formandsbeslutning i en anbringelsessag, som han førte for et forældrepar mod kommunen. I opslaget kritiserede han kommunens varetagelse af sagen. Et forældrepar, som advokaten repræsenterede i en anden sag mod kommunen, kunne ud fra nogle konkrete omstændigheder identificere den sagsbehandler, som stod bag formandsbeslutningen, og de kommenterede på opslaget med bemærkninger om sagsbehandlerens manglende kvalifikationer. Advokatnævnet frifandt advokaten. Nævnet lagde ved afgørelsen særligt vægt på, at det måtte anses for usandsynligt, at en udenforstående uden forudgående kendskab til sagen kunne identificere de pågældende forældre eller barnet i sagen på baggrund af opslaget.