Frakendelse grundet bl.a. manglende forsikring og garanti. Omfattende behandlingsforløb ikke formildende omstændighed.

Sagsdato: 4. april 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at advokaten groft havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at have tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti samt ved ikke at have givet revisoren adgang til at foretage de varslede undersøgelser. Advokatnævnet fandt endvidere, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at have indleveret klientkontoerklæring til Advokatrådet eller betalt bidrag til Advokatsamfundet. Advokaten var pålagt én tidligere sanktion for tilsidesættelse af god advokatskik. Advokatnævnet frakendte på denne baggrund advokaten retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre. Advokatnævnet fandt endvidere, at det ikke kunne føre til en anden vurdering, at advokaten efter det oplyste gennem de seneste år havde gennemgået et omfattende behandlingsforløb.