Salærbortfald pga. manglende vejledning om at fri proces ikke dækkede salæret

Sagsdato: 19. maj 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokaten bistod i en ægteskabssag og i en sag om bodeling. Der var fri proces til ægteskabssagen. Advokatens salær for behandling af bodelingssagen bortfaldt, idet advokaten ikke havde vejledt om, at fri proces ikke dækkede bodelingssagen, hvorfor klienten havde haft en berettiget forventning om, at hun ikke selv skulle betale salæret.