Oplysning om salærtakster på hjemmeside var bindende i erhvervssag, hvor der ikke var givet yderligere prisoplysning.

Sagsdato: 31. oktober 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Oplysninger på advokatfirmaets hjemmeside om salærtakster – uanset at der ikke er tale om formelle prisoplysninger – gav klienter en forventning om, at bistand blev afregnet efter medgået tid og til salærtakster inden for det spektrum, der var angivet på hjemmesiden. Salæret blev derfor nedsat i overensstemmelse med de på hjemmesiden oplyste salærtakster.