Advokat havde ikke givet skriftlig prisoplysning inden det salærbetingede arbejde blev udført

Sagsdato: 11. november 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Henset til klagers forklaring om baggrunden for henvendelsen til den indklagede advokat og det efterfølgende forløb i sagen vurderede Advokatnævnet, at den indklagede advokat ikke havde godtgjort, at der var indgået en aftale med klageren om advokatbistand, uanset at klageren ikke havde reageret på den indklagede advokats ordrebekræftelse. Advokatnævnet fandt på denne baggrund, at den indklagede advokat ikke var berettiget til salær for det indledende møde, hvorfor advokatens salær bortfaldt. Advokatnævnet fandt ikke, at den indklagede advokat havde tilsidesat god advokatskik ved at opkræve salær i sagen. Advokatnævnet frifandt derfor advokaten.