Advokat havde ikke informeret klagerne om, at deres forespørgsel på et testamente ville koste noget.

Sagsdato: 27. november 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet vurderede, at det ikke havde været muligt for den indklagede advokat forud for det indledende møde i juli 2012 at give en skriftlig prisoplysning, idet advokaten på dette tidspunkt ikke havde de oplysninger om sagen og den ønskede bistand, som skulle danne grundlag for udfærdigelsen af en skriftlig prisoplysning. Advokatnævnet fandt, at advokaten ved først at afgive skriftlig prisoplysning i august 2012, hvor denne allerede havde udført det salærbetingede arbejde, havde tilsidesat god advokatskik. Der er udtalt dissens.