"No cure - no pay" ej i strid med god advokatskik i inkassosager med erhvervsdrivende klienter

Sagsdato: 15. april 1996
Sagstype: kendelse

Resumé:
En række advokatfirmaer havde etableret et inkassosamarbejde, hvor de tilbød en såkaldt "no cure - no pay"-ordning. Ifølge ordningen blev der kun opkrævet sålær, såfremt fordringen blev inddraget. Salæret var på 40 % af det indbetalte beløb. Advokatnævnet udtalte, at den pågældende betalingsform i aftaler vedrørende inkassosager, og hvor klienten er erhversdrivende, ikke stred mod god advokatskik.