Emner

Underemner
 • Salæraftaler (16)
  • "No cure - no pay" (3)   Vis sagsresuméer
   • "No cure - no pay" ej i strid med god advokatskik i inkassosager med erhvervsdrivende klienter (kendelse)
   • 'No cure no pay' (kendelse)
   • Aftaler om no cure-no pay og vederlæggelse med andel af udbytte (responsa)
   • Overslag (8)
   • Salær som en andel af udbytte (pactum de quota litis) (4)