Salærberegning - aftalt salærramme

Sagsdato: 15. april 2002
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 4/2002 - s. 91.

Skrevet af fuldmægtig i Nævnssekretariatet Pia Birkegård.

Der foregår til stadighed drøftelser om, hvorledes advokaternes salærer skal fastsættes.