Emner

Underemner
 • Salæraftaler (16)
  • "No cure - no pay" (3)
  • Overslag (8)
  • Salær som en andel af udbytte (pactum de quota litis) (4)   Vis sagsresuméer
   • Aftaler om no cure-no pay og vederlæggelse med andel af udbytte (responsa)
   • Omgåelse af forbuddet mod indgåelse af resultatbaseret honoraraftale (kendelse)
   • Salær udregnet som % af personskadeerstatning samt modregning af salær i personskadeerstaning (kendelse)
   • Salærberegning - aftalt salærramme (artikel)