Frigivelse af købesum

Sagsdato: 28. marts 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A havde repræsenteret køberne i en ejendomshandel, hvor X var sælger. Købsaftalen var indgået i den 27. oktober 2009 med overtagelse den 1. december 2009. Den 12. marts 2010 ringede X til advokat A og rykkede for frigivelse af købesummen. Advokatnævnet fandt, at advokat A ikke på daværende tidspunkt var underlagt en pligt til at frigive købesummen, da der endnu ikke forelå et endeligt skøde uden retsanmærkninger, hvorfor nævnet frifandt advokat A.