'No cure no pay'

Sagsdato: 11. marts 2004
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde indgået aftale om at gennemføre en domsforhandling, hvorefter indklagede (udover en á conto afregning) skulle have et honorar på minimum 70.000 kr., og hvis klienten fik medhold for mindst halvdelen af hovedstolen, skulle der betales yderligere 70.000 kr. i honorar. Salæraftalen blev ikke tilsidesat af Advokatnævnet, da " det aftalte salær ikke overskrider rammerne for et rimeligt honorar".