Advokatnævnets habilitet i sag mod nævnets egen advokat

Sagsdato: 30. maj 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat B havde repræsenteret Advokatnævnet ved en retssag, hvor advokat A havde nedlagt påstand om ophævelse af en kendelse fra nævnet. Advokat B havde vedlagt fire tidligere fældende kendelser mod advokat A som bilag til retssagsbehandlingen. Advokatnævnet fandt, at det var kompetent til at tage stilling til advokat B's adfærd på trods af samarbejdet. Advokatnævnet lagde til grund, at der uanset om der måtte foreligge myndighedsinhabilitet, måtte foreligge berettigelse for nævnet til at behandle og træffe afgørelse i sagen eftersom, at Advokatnævnet er eneste organ, der kan træffe afgørelser om advokaters adfærd.