Ikke godkendt skønstema sendt til syns- og skønsmand

Sagsdato: 6. juni 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat B repræsenterede X's modpart ved en retssag. Advokat B sendte i den forbindelse den udmeldte syns- og skønsmand et skønstema, der indeholdt 2 spørgsmål, som ikke var godkendt. X's advokat havde gjort advokat B opmærksom på, at X ikke godkendte det pågældende tema. Advokatnævnet fandt, at der påhvilede advokat B en pligt til omhu med, hvilken version af skønstemaet, han sendte til syns- og skønsmanden. Advokatnævnet tildelte advokat B en irettesættelse.