Salærklage oversendt fra retten for sent indgivet

Sagsdato: 22. oktober 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klagen var ikke indgivet til Advokatnævnet inden 1 år efter, at klageren var blevet bekendt med kravet om vederlag. Det faktum, at sagen stadig verserede for retten, kunne ikke resultere i et andet udfald, da retten havde vejledt om muligheden for nævnsbehandling, hvilket ikke var blevet fulgt rettidigt op af fakturamodtageren. Advokatnævnet afviste derfor klagen som for sent indgivet.