Forsvarsadvokat rettede henvendelse til et vidne på en måde, som var egnet til at påvirke vidnet.

Sagsdato: 26. april 2017
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at indklagede, der var beskikket som forsvarer i en straffesag, havde tilsidesat god advokatskik ved at sende et brev til et centralt vidne i sagen med et indhold, som Advokatnævnet fandt utilbørligt og egnet til at påvirke vidnets vidneudsagn i sagen og dermed den videre efterforskning af straffesagen.