Advokat repræsenterede både køber og sælger i en ejendomshandel.

Sagsdato: 18. marts 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en advokat, der repræsenterede både køber og sælger i en ejendomshandel havde befundet sig i en interessekonflikt eller i nærliggende risiko herfor.