Klage over bobestyrers sagsbehandling

Sagsdato: 4. maj 2016
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klage over urigtige oplysninger i en boopgørelse henhørte under skifterettens kompetence. Advokatnævnet havde kompetence til at behandle klage over general sagsbehandling, klage over bobestyrers inhabilitet og manglende inddragelse af arvinger ved indgåelse af forlig, samt klage over, at bobestyrer havde afregnet salæret, før skifterettens godkendelse forelå.