Klage over bobestyrer

Sagsdato: 23. marts 2015
Sagstype: kendelse

Resumé:
Skifteretten havde på baggrund af klage over bobestyrers inhabilitet, valgt at afsætte bobestyrer. Advokatnævnet anså sig imidlertid for kompetent til at behandle klagen over bobestyrers inhabilitet, idet klagen rækkede videre end skifterettens kompetence. Advokatnævnet fandt, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved at have ladet sig udpege som bobestyrer.