En daværende advokat havde ved sin markedsføring tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.

Sagsdato: 4. juni 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
En daværende advokat havde markedsført sig på en måde, der var egnet til at bibringe aktuelle og eventuelt kommende klienter det fejlagtige indtryk, at hun var medlem af to specialforeninger, og havde derved tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.