Advokat havde indberettet 4 lektioners efteruddannelse

Sagsdato: 23. september 2014
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede advokat havde indberettet at have deltaget i 4 lektioners efteruddannelse og blev herfor pålagt en bøde på 5.000 kr. samt pålæg om deltagelse i 50 lektioners efteruddannelse.