Advokat forlod sig på aftale med klient og påså ikke om betingelserne for opkrævning af inkassoomkostninger var overholdt

Sagsdato: 13. december 2013
Sagstype: dom

Resumé:
Retten i Lyngby stadfæstede Advokatnævnets kendelse om, at en advokat havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at påse, at bl.a. betingelserne for opkrævning af inkassoomkostninger efter lovgivningen var overholdt, og ved at opkræve en rente, der ikke var belæg for. Advokaten kunne ikke forlade sig på en generel aftale med sin klient om, at klienten selv påså, at rykkerproceduren var fulgt forud for oversendelsen af sagen til advokaten.