Sagsomkostninger ved unødig procesførelse

Sagsdato: 25. juni 2013
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 5/2013 - s. 37-39.

Skrevet af Cecilie Holt Nielsen, juridisk konsulent, Advokatnævnets sekretariat.

Advokatnævnet har ved en nyligt afsagt dom fået medhold i, at en advokat efter en culpabetragtning skulle erstatte nævnets sagsomkostninger til førelse af en af advokaten anlagt retssag mod nævnet – uanset at advokaten fik medhold i sagen. Dommen illustrerer vigtigheden af, at en indklaget advokat indsender partsindlæg til Advokatnævnet.