Advokats hæfte for honorar til syns- og skønsmand

Sagsdato: 23. april 2013
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at en advokat som rekvirent af syn- og skønsforretningen hæftede umiddelbart for honorar til skønsmanden, og at advokaten ved at forholde sig passiv over for skønsmandens begæring om betaling af faktura for honorar og ved ikke at sikre sig at betaling kunne ske, havde tilsidesat god advokatskik.