Pligt til at anmelde erstatningskrav til ansvarsforsikringen

Sagsdato: 20. november 2006
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 9/2006 - s. 46-48.

Skrevet af sekretariatschef i Advokatnævnet Pia Birkegård.

Højesteret har den 3. oktober 2006 stadfæstet en afgørelse fra Advokatnævnet, hvor advokaten ikke havde anmeldt et erstatningskrav til ansvarsforsikringen.