Når den obligatoriske efteruddannelse mangler

Sagsdato: 26. november 2012
Sagstype: artikel

Resumé:
Artikel bragt i Advokaten 9/2012 - s. 42-43.

Skrevet af Advokatnævnets sekretariatschef Nicolai Pii.

Advokatnævnet har truffet afgørelse i de første sager om advokaters manglende opfyldelse af forpligtelsen til obligatorisk efteruddannelse.