Advokaters pligt ved en advokatundersøgelse

Sagsdato: 7. juni 2012
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokaterne A og B var valgt til at forestå en advokatundersøgelse for at redegøre for årsagerne til en sparekasses økonomiske sammenbrud samt vurdere, hvorvidt der var grundlag for at gøre et strafferetligt og/eller et erstatningsretligt ansvar gældende mod bl.a. sparekassens tidligere ledelse. Advokatnævnet lagde til grund, at der ikke i lovgivningen er fastsat nærmere regler om advokatundersøgelser. Nævnet fandt ikke, at advokaternes manglende uafhængighed eller udeblevne underretning af eventuelle modparter, var i strid med god advokatskik.