Repræsentation af begge parter ved berigtigelse af retsforhold

Sagsdato: 28. november 2011
Sagstype: kendelse

Resumé:
Klager og dennes ægtefælle indgik aftale med advokat B om bistand ved bodelingen i forbindelse med deres skilsmisse. Advokatnævnet fandt, at advokat B ikke havde sikret sig, at der var fuldstændig enighed om retsforholdet, samt at parterne havde forstået alle vilkår og konsekvenser, hvorfor nævnet pålagde advokat B en bøde. Der er udtalt dissens.