Risiko for interessekonflikt i forbindelse med afvikling af interessentskab

Sagsdato: 6. juli 2007
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde optrådt som advokat for klager, for medinteressent og for interessentskabet i forbindelse med dets afvikling, hvorved der forelå en risiko for interessekonflikt.