Ministeriums klageberettigelse

Sagsdato: 27. juni 2006
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokat A havde i forbindelse med en henvendelse til et ministerium angående en sag om opholdstilladelse til hans klienter bl.a. anført: ”(studentermedhjælper C) må regne med at blive draget personligt til ansvar herfor, ligesom hun må regne med at blive draget personligt til ansvar for de psykiske skadevirkninger af økonomisk og ikke-økonomisk karakter, som hendes afgørelse har afstedkommet.” Advokatnævnet fandt, at det pågældende ministerium var klageberettiget, da en af de ansatte var blevet forurettet af advokatens trusler.

Bøden er nedsat til 5000 kroner af Højesteret