Interessekonflikt ved kædesamarbejde

Sagsdato: 30. november 2010
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede, der var ansat i et advokatfirma, der var medlem af en advokatkæde, repræsenterede klager i en sag vedrørende opsigelse og fraflytning af et erhvervslejemål. Klager var udlejer af erhvervslejemålet, og et selskab var lejer. Lejers advokat var ansat i et firma, der var medlem af den samme advokatkæde som det firma, indklagede arbejdede i. Advokatnævnet udtalte, at et samarbejde i forhold til tredjemand fremtrådte som et fællesskab eller en virksomhed. Advokaten blev tildelt en irettesættelse.