Klage over klientkontoerklæring – for sent indgivet

Sagsdato: 31. januar 2022
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatrådets sekretariat modtog den 20. marts 2020 advokat As klientkontoerklæring for 2019. Advokatnævnets sekretariat modtog den 31. marts 2021 Advokatrådets anklageskrift vedrørende advokat As klientkontoerklæring for 2019, dvs. mere end 1 år efter, at Advokatrådets sekretariat havde modtaget klientkontoerklæringen. Advokatnævnet fandt, at Advokatrådet fra den 20. marts 2020 havde kendskab til det, Advokatrådet klagede over, og at klagen derfor var indgivet for sent.