Deling af billeder på LinkedIn var i strid med god advokatskik

Sagsdato: 30. september 2019
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede havde på sin LinkedIn-profil med over 21.000 følgere delt et billede af en vinflaske med en ejendomsmæglerkædes navn på etiketten. Sammen med billedet delte advokaten seks fotos af skimmelsvamp og beskrev en sag, hvor der var fundet skimmel i advokatens klients ejendom. Advokatnævnet fandt, at advokaten med sit opslag var gået videre end berettiget til varetagelsen af sin klients interesser. Nævnet lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at billedet af vinflasken var opslået sammen med fotos af skimmelsvamp i ejendommen, således at det for modtageren var nærliggende at udlede, at ejendomsmæglerkæden havde et ansvar i den forbindelse. Nævnet lagde desuden vægt på, at advokaten kunne have formidlet sit budskab uden henvisning til vinetiketten, og at opslaget blev bredt ud til en bredere kreds af modtagere.