Advokat fortiede oplysninger vedrørende tvist med lejer i forbindelse med salg af erhvervsejendom

Sagsdato: 29. september 2020
Sagstype: kendelse

Resumé:
Advokatnævnet fandt, at sælgers advokat groft havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at have videresendt en e-mail, hvori en lejer varslede at ville indlede en huslejesag, til købers repræsentant.