Tilsidesættelse af tavshedspligt

Sagsdato: 27. februar 2020
Sagstype: kendelse

Resumé:
Indklagede advokat havde videregivet fortrolige oplysninger om sin tidligere klient i forbindelse med konkursbegæring, politianmeldelse og fremsendelse af bilag til kurator, og Advokatnævnet fandt, at advokaten derved groft havde tilsidesat god advokatskik.